Η εταιρεία «ΜΟΝΩΘΕΡΜ» ΑΦΟΙ ΝΙΚΙΑ ΑΤΕΕ εφαρμόζει σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.
Επίσης αποτελεί μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εταιρειών Μόνωσης (ΠΣΕΜ) και της παγκόσμιας κοινότητας Sedex.